Az állatasszisztált terápia a foglalkozások azon típusát jelöli, amikor az egyénnel vagy a csoporttal előre rögzített feltételekkel és időtartamig foglalkoznak úgy, hogy az állattal való gyakorlatok szerves részét képezik a folyamatnak.

Az embert a kutyához különleges viszony fűzi. A kutya évezredek óta az ember társa. A kutya egyfajta „segítő-társ” az ember életében.

A kutyásterápia során például a tanácsadási folyamatban, vagy egy fejlesztő foglalkozáson a kutya, mint „ko-terapeuta” képes kooperálni, együttműködni, kapcsolatot létesíteni és kötődést kialakítani. Képes arra, hogy mérlegeljen adott helyzetet, adekvát módon válogasson viselkedés repertoárjából: valaki felé érdeklődést, toleranciát vagy közömbösséget mutasson. A kutya asszisztált terápia a kutya-kliens-terapeuta háromszögében zajlik, melyben a kutya mint ko-terapeuta támogatja a terápiás folyamatot.

Kutyásterápia kutya és két ember

Az ember és állat közötti interakció többek között azért is szolgálhat terápiás alapként, mert az állatok jelenléte már önmagában is számos kedvező hatást gyakorol az állatszerető személyekre (pl. szorongás oldása, hangulat javítása, komfortérzet biztosítása, koncentráció és kontroll javítása, mozgásfejlesztés stb.). A kutyával való kommunikációban és kapcsolatban tükröződik az ember belső élményvilága, ugyanakkor a külvilággal, a realitással való kapcsolat javulásához vezető helyzetet teremt. A foglalkozásokon a résztvevők olyan feladatokat végeznek a kutyával (csoportban vagy egyénileg), amelyekhez a mindennapokban is szükséges készségeket kell alkalmazniuk. A módszer sajátossága, a kutya motiváló erején kívül, hogy tükörként jelzi vissza és teszi láthatóvá a viselkedést (pl. mennyire vagyunk határozottak, meggyőzőek), így nyílik lehetőség a fejlődésre. Az állatok támogató hatására olyan dolgokra is képessé válhatnak a résztvevők, amik korábban elképzelhetetlenek voltak számukra. Az ilyen nagy kihívások leküzdése óriási sikerélményt jelent, ez pedig táplálja az önértékelést, önbecsülést, ami elősegíti az egészséges és egységes énkép fejlődését.

Kisfiú kutyával


Az állatasszisztált foglalkozások hatásai:

Általános közérzet javulása:

 • nincs megfelelési kényszer
 • biztonság
 • szorongásoldás
 • optimizmus
 • kiszámíthatóság
 • a játék mint örömforrás

Szociális szempontból:

 • az állatokhoz és a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakulása
 • társas kapcsolatok fejlődése
 • érzelmi, akarati funkciók fejlődése
 • kommunikációs és interakciós képességek javulása
 • kapcsolódás, kapcsolatteremtés
 • külvilág iránti érdeklődés
 • hatékonyabb konfliktuskezelés
 • problémamegoldás fejlődése
 • empátiás készségek erősödése

Pszichológiai és pedagógiai szempontból:

 • élmény és tapasztalati kör bővülése
 • figyelem, odafigyelés, gondolkodás fejlődése
 • önbizalom, önkifejezés, életöröm megjelenése
 • felelősségtudat, együttműködési képesség fejlődése
 • rendszeresség, következetesség, felelősség
 • önfegyelem, türelem erősödése
 • irányító szerepbe való kerülés, kontroll
 • asszertivitás