Megoldásközpontú gyereknevelés

A Kids’ Skills megoldásközpontú gyermeknevelés szemléletét, módszerét számos elképzelés, ötlet alakította. Kiemelkedik ezek közül például Milton H. Erickson, illetve Insoo Kim Berg, valamint Steve DeShazer munkássága.

Milton H. Erickson a rövidterápia úttörője. Az ő esettörténetei fontos inspirációs forrásként szolgátak a Kids’ Skills létrejöttében. A különböző gyermekkori problémákhoz úgy közelített, hogy a gyermek személyére helyezte a fő hangsúlyt és nem a környezetére, nem azt feltételezte, hogy valami baj lehet a gyermek családjában, ami a problémát okozhatja. A tanulás értékét emelte ki, azzal a céllal, hogy segítse a gyermeket saját tudatos értelme és autonómiája kialakításban.

A megoldásközpontú terápia modellje Steve de Shazer és Insoo Kim Berg úttörő munkája során jött létre. Családterápiás munkájuk során rá jöttek, a hozzájuk forduló családoknak arra van szükségük, hogy elkezdjenek a nehézségekről másképpen gondolkodni és új, kreatív megoldásokat találjanak. A tapasztalataik szerint ehhez nem szükséges és nem is érdemes az adott problémát vagy annak okait feltárni, sokkal célravezetőbb, ha az ügyfeleket arról kérdezik, mit szeretnének elérni, mit szeretnének a jelenlegi helyzet helyett. A hozzájuk fordulók segítésében tehát áttették a hangsúlyt a problémákról a megoldásokra. Ahelyett, hogy az ügyfél a probléma megoldásán dolgozna, pontról pontra elképzeli a saját megváltozott viselkedését, a számára fontos személyek reakcióját erre a megváltozott viselkedésre. A megoldásközpontú szemlélet fontos jellemzője, hogy a meglevő kompetenciákra, erősségekre épít és folyamatosan elismeri a haladás bármilyen látható jelét. Az ügyfél figyelmét arra irányítja, ami már most jól működik. Ezzel segít tudatosítani az ügyfélben, mitől működnek jól a dolgok és hogyan tudja a már jól működő készségeit, tudását a jövőben többet, máshol, máshogyan is alkalmazni.

A problémáról való beszélgetés problémákat szül, a megoldásról való beszélgetés megoldásokat hoz.” (Steve de Shazer)

A Kids’ Skills-t a 90-es években Ben Furman és kollégája, Tapani Ahola fejlesztették ki, akik a Helsinki Rövid-Terápiás Intézet alapítói és tanárai. A Kids’ Skills-t eredetileg olyan gyakorlati módszerként fejlesztették ki, amellyel az iskolakezdés előtt álló gyermekek problémái hatékonyan kezelhetők. A gyermekek nézőpontjából indul ki. A célja, hogy bátorítsa és segítse a gyermekeket azoknak a készségeknek az elsajátításban, amelyek révén túljuthatnak a nehézségeken. A Kids’ Skills 15 lépésből álló módszer lényege, hogy a gyermeknek segítsen abban, hogy különböző készségeket tanuljanak meg, érzelmi helyzeteket és magatartási problémákat oldjanak meg a családjuk, barátaik vagy más hozzájuk közel álló emberek közreműködésével. Fontos, hogy módszer alkalmazása során tartsuk tiszteletben a gyermek választási lehetőségeit. A Kids’ Skills 3-12 éves korú gyerekekre lett kidolgozva, de alapelvei alkalmazhatók kamaszoknál, vagy akár felnőtteknél is. Eredetileg gyermekekkel foglalkozó szakembereknek szánták a módszert, azonban olyan egyszerű és biztonságos, hogy szülők is alkalmazhatják saját gyermekeikkel. A Kids’ Skills minden olyan esetben megfelelő módszer, amikor a probléma megoldható, vagy enyhíthető azáltal, hogy a gyermek konkrét készséget tanul meg. Bevethető például akár autizmussal, vagy figyelemhiányos hiperaktivitással élő gyermekeknél, vagy depresszió és kényszerbetegségek esetében is.  

Amikor egy gyermek valamilyen problémával küzd, fontos, hogy megtaláljuk, mit kell megtanulnia, miben kell erősödnie a probléma legyőzéséhez. Például, ha az a gond a gyermekkel, hogy kiabál, a készség, amit el kell sajátítania, az, hogy nyugodt hangon, csendesen beszéljen. Mindig azt keressük meg, amit a gyermeknek meg kell tanulnia és ne azt, amit ne tegyen, pl. „nem fogok kiabálni” helyett „csendesen fogok beszélni”.

A Kids’ Skills módszerének lényegét egyik szerzője Ben Furman foglalja össze ebben a videóban.   

A Kids’ Skills 15 lépését részletesen leíró könyv 2003-ban jelent meg finn nyelven. Ezt, az eredeti (első) könyvet eddig 13 nyelvre fordították le. 2018-ban magyar nyelven is megjelent a Z-press Kiadó gondozásában!

Ben Furman (2018) Kids’ Skills – Megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban. Z-Press, Miskolc